תמיכה בתקשורת ובדיבור – תקשורת חלופית באמצעות תמונות

תוכנית הקורס – נא ללחוץ כאן

Share This: