חומרי עזר

ניתוח התנהגות יישומי – מילון מונחים בעברית   ABA Hebrew Glossary

פרויקט משותף של העמותה הישראלית לניתוח התנהגות (היל”ה) וארגון מנתחי התנהגות מוסמכים (מנת”ה)

A mutual project of the Israeli Applied Behavior Analysis Association and the Israeli Association for Certified Behavior Analysts

ניתוח התנהגות יישומי – מילון מונחים בעברית ABA Hebrew Glossary

תרגמו / translated by:

Aljadeff–Abergel Elian  (אלחדף-אברג’ל אליען), Ayvazo Shiri  (אייבזו שירי)  , Ben Zvi Michael(בן צבי מיכאל) ,  Eldar Eitan(אלדר איתן)  , Tidhar-Paz Sigal(תדהר-פז סיגל)  , Zilbernagel Shlomit    (זילברנגל שלומית)

  ————————————————————————————————————-       

                 מדריך למשחק הריבוע

משחק הריבוע המתואר בחוברת זו מדגיש את היתרון של החינוך הגופני כהקשר תומך לשיפור התנהגות ולמידה. המשחק מאפשר יצירה של מצבים התנהגותיים מגוונים (מניפולציות) דרך שליטה מכסימלית על הקשרם (אלדר, 2002). למשחק מסגרת מבוקרת היכולה להיות מעוצבת למטרות של אימון התנהגותי כמו שליטה עצמית, וכן לרכישת מיומנויות ספורטיביות ומיומנויות למידה. הבסיס התיאורתי של משחק הריבוע נובע מעקרונות “ניתוח יישומי של התנהגות”.

Eldar, E., De-Costa, R., Talmor, R., Fishman, S. (2002 – Hebrew). The “Are you Square?” game handbook.Netanya, Israel:Zinman College.

——————————————————————————————————————–

הכשרת מורים ופדגוגיה“הגיגים פדגוגיים” בהכשרת מורים

מאמר זה נוגע בסוגיות מהותיות בגישות שונות להכשרת מורים. המאמר עשוי לעודד חשיבה המוליכה לגיבוש “אני מאמין” בתחום זה.

Eldar, E. (1995 – Hebrew). Pedagogical thoughts about teacher education. Netanya,Israel: Zinman College.

——————————————————————————————————————–

Share This:

Leave a Reply