ניתוח התנהגות ומחקר היחיד

Single Subject Research Roots, Rational and Methodology

This chapter describes the rationale for using SSR methodology. It continues with a technical description of the various SSR strategies, followed by practical examples.

Eldar, E. (2005). Single Subject Research Roots, Rational and Methodology. In G. Tenenbaum, & M. P. Driscoll (Eds.), Research methods in the sport and exercise sciences: Quantitative and qualitative applications (pp. 543-573). Oxford,England: Myer & Myer.

———————————————————————————————————-

ממדים בהגדרת "ניתוח יישומי של התנהגות"

המחברים התוו ב 1968 – את הגדרת המדע והתחום הקליני – ניתוח יישומי של התנהגות. זהו תרגום של מאמר המפתח שסלל את הדרך להתפתחות המהירה והמרשימה של ניתוח יישומי של התנהגות בהיבט היישומי, המחקרי הפילוסופי.

Eldar, E., & Leshetz, M. (2004 – translation to Hebrew). Some current dimensions of applied behavior analysis – Baer, D., Wolf, M., & Risley, T. JABA 1968, 1, 91-97 (Spring, 1968). In IABA newsletter, December, 2004.

———————————————————————————————————-

 
 עקרונות בתכנון הכללה: היישום למאמנים ולספורטאים

ההתקדמות הרבה, שחלה בתחום של הכשרת ספורטאים ושל קבוצות ספורט בעשורים האחרונים, הביאה להישגים מדהימים בענפי הספורט האישי ולרמת ביצוע מתוחכמת ומהוקצעת בענפי הספורט הקבוצתי. רמת החיזוי של ביצועים גופניים הולכת ונעשית מדויקת, ומעטים הספורטאים "המפתיעים" את מאמניהם ביכולת גופנית בלתי חזויה. ואולם, השונות בביצועי הספורטאי שרירה וקיימת, והיא זו המעניקה לספורט את אופיו המרתק. נראה, כי חלק משמעותי משונות זו ניתן להסביר ברמת המוכנות הפסיכולוגית של הספורטאי וכן בהכנתו האסטרטגית והטקטית לתפקוד בתנאי תחרות. לצורך הכנה יעילה של הספורטאי והקבוצה יש להבטיח שתתקיים הכללה, כלומר הספורטאי יעשה בתחרות את מה שעשה באימון ואולי אף מעבר לכך. בכל מקרה רצוי להימנע ממצב, שבו נשאלת השאלה "מדוע הוא לא הצליח? הרי באימון עשה זאת נהדר, ללא שגיאות, וכל כך הרבה פעמים..

Eldar, E. (1993 – Hebrew). Planning generalization: Application for coaches and athletes. Movement, 2, 39-54.

———————————————————————————————————-

Effect of Self-Management on Pre-service Teachers Performance During a Field Experience in Physical Education

The effects of a self-management program on pre-service teachers' performance were examined. Intervention included a self-instructional module for self-management as well as practice for implementing self-management in teaching.

Eldar, E. (1990). Effect of self-management on pre-service teachers’ performance during a field experience in physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 9, 307-323.

———————————————————————————————————-

Expertise, experience and effectiveness: A behavioral view.

This article explores the conceptual and operational distinctions between effectiveness and expertise. Interviews, observation, and review of related literature suggest: (1) effectiveness and experience are necessary but not sufficient for achieving expertise; (2) expertise is specific to subject matter and context; (3) expertise can be explained behaviorally.

Siedentop, D., & Eldar, E. (1989). Expertise, experience and effectiveness: A behavioral view. Journal of Teaching in Teaching in Physical Education, 8, 254-260.

———————————————————————————————————-
Share This:

כתיבת תגובה