Applied Behavior Analysis – Making our Schools Better with Science – Prof. Heward

Course – 26 Hours

Registration has started

blackboard - Heward

    Heward – June 13-16 – brochure – prss here

Registration – Press Here

Reduced Rate – Until May 3rd – Midnight

 Translation to Russian – Press Here 

June 13, 2016     10:00 – 18:00

June 14 – 16, 2016     16:00 – 23:30

Tel Aviv Tichonet School, Shoshana Persiz 3      http://www.tichonet.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1139294

למי מיועד הקורס?

בכותרת של כל יום קורס, מוגדר תחום העיסוק אליו תהיה התייחסות ייחודית. עם זאת, כל התכנים מתאימים לכולם!!

ביל יוארד הוא אחד ממנתחי ההתנהגות המובילים בעולם, ונשיא לשעבר של הארגון העולמי לניתוח התנהגות – ABAI. היה חבר בצוות הבכיר של התכנית ב- OSU וכתב עם חבריו – ג’ון קופר וטים הרון את הספר המוביל – Applied Behavior Analysis, המהווה בסיס ל- Task List של ארגון ההסמכה BACB. ביל הוא מרצה וירטואוזי, בעל חוש הומור מיוחד ואין סיכוי להירדם במהלך הרצאותיו. בנימה אישית – זכיתי לסיים את לימודי הדוקטורט ב- OSU  עם “החבורה הזו” ולקחת חלק בכתיבת יעדי הספר ושאלות מנחות לאתר לימודים מתוקשב המבוסס על תכניו (קשה להאמין איך נראתה תוכנת המחשב אז..).

מנתחי התנהגות בעלי תעודה

עשויים למצוא בקורס דוגמה ייחודית להצגת מונחים התנהגותיים בצורה ברורה, הגיונית ומשכנעת. ייתכן ולא ימצאו תכנים חדשים, אך יצאו מקורס זה עם רפרטואר ורטוריקה שעשויים לסייע להם בעבודת ההנחיה וההוראה שלהם. אני שומע את ביל בהרצאות מדי שנה, ללא הצפה, ותמיד חוזר עם טעם טוב ורעיונות חדשים לעבודתי המקצועית.

סטודנטים לניתוח התנהגות

ייחשפו להסבר העקרונות וההליכים ההתנהגותיים “ממקור ראשון”. יזכו בהזדמנות להציג שאלות ולבקש הבהרות לגבי מונחים מאתגרים וכאלה המופיעים ברשימת ידעי ההסמכה – כל זאת לקראת המבחן אליו הם עתידים לגשת.

אנשי חינוך והוראה

יזכו לשמוע הסבר מעמיק על הליכי הוראה שנמצאו יעילים ותקפים, ונתמכים בנתונים. הקורס יהיה רצוף בקטעי וידאו ובהמחשות המבהירות כיצד ניתן להגיע להישגים חינוכיים ולהצלחה בהוראה. טוב יעשו מנתחי התנהגות אם ימליצו למקבלי החלטות “בסביבתם” לבוא “ולהשתכנע”.

קלינאים / תרפיסטים, פסיכולוגים, רופאים ואנשי מנהל בתחום החינוך והחינוך המיוחד

יחשפו להסבר מושכל ובהיר – מהו ניתוח התנהגות, וכיצד הוא שונה מכל מה ששמעו עליו עד כה ממקורות שאינם התנהגותיים. לאחרונה אנו עדים לשילוב הולך וגובר של הליכים התנהגותיים במערכות החינוך והבריאות. קורס זה עשוי להציב קו מנחה לגבי שילובים עתידיים של מנתחי התנהגות במסגרות אלה.

הורים וצוות מסייע

יקבלו מידע עדכני לגבי היתרונות ואופן היישום היעיל של הגישה ההתנהגותית, וההבדלים בינה לבין גישות ואסטרטגיות רבות, הנחשבות למאוד פופולריות, למרות חוסר האמינות המדעית שלהן.

קרדיט

המשתתפים בקורס במלואו, יקבלו תעודת השתתפות בחתימתו של פרופ’ יוארד. מנתחי התנהגות מוסמכים יכולים לדווח על שעות CE בהתאם לנוכחותם בהרצאות.

בקרוב תפורסם רשימת קורסים נוספים במתכונת דומה, אשר יוצעו במהלך השנה הבאה

הכתוב מתייחס לזכר ולנקבה

 

 

Share This: