קשיי התנהגות אלימות ומוטיבציה

הבנת התנהגות מאתגרת – אייבזו ואלדר 2016

התמודדות עם התנהגויות מאתגרות וכאלו שאינן מקובלת בחברה ובתרבות הפכו להיות אחת מן הבעיות החמורות והרציניות ביותר בשדה החינוכי. התיקון לחוק החינוך המיוחד בארה"ב (Individuals with Disabilities Education Act) בשנת 1997 חייב את קיומה של הערכה תפקודית התנהגותית על מנת לפתח התערבות טיפולית מתאימה להתנהגויות מאתגרות טרם נקיטה בהליכים משמעתיים או אוורסיביים יותר לטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים. לאור התייחסות זו להערכה תפקודית התנהגותית כהליך הטוב ביותר (Best practice), מטרת מאמר זה היא לדון בהיבטים שונים הקשורים בהבנת התנהגויות מאתגרות לצורך טיפול מיטבי בהן. המאמר עומד על ההבדלים בין הערכה תיאורית/מבנית, היותר שגורה במסגרות החינוכיות והקליניות בישראל, לבין הערכה תפקודית של התנהגויות מאתגרות שהינה פחות שגורה עד לא מוכרת. מתודולוגיות ההערכה התפקודית (הערכה בלתי ישירה, הערכה ישירה וניתוח תפקודי) נסקרות בקצרה ולאחריהן מובאים נתונים על התנהגויות מאתגרות, אופני ביצוע ותוצאות של הערכות תפקודיות במבט עולמי. לאחר מכן מובא מדגם חלוצי של דפוסי הערכה תפקודית התנהגותית כפי שמבוצעת במסגרות חינוכיות ציבוריות באחת מערי המרכז בישראל. דיון בקשיי הביצוע וההסתכלות העולמית והישראלית-מקומית מובילה לסדרת המלצות לקידום השילוב של הערכה תפקודית התנהגותית אל תוך מסגרות החינוך והטיפול השונות בישראל.

Ayvazo, S., & Eldar, E. (2016 – Hebrew). Understanding Challenging Behavior:Functional Behavioral Assessment. Eiunim Bechinuch, 13-14, 422-444


"לך לשחק כדורגל במקום להיכנס לצרות": האם תלמידים העוסקים בספורט תחרותי הם פחות אלימים מתלמידים אחרים?

בספרות המחקרית אין תמימות דעים בשאלה אם העיסוק בספורט תורם להגברת האלימות או להפחתתה. המאמר הנוכחי מציג את תיאורית התסכול-תוקפנות, תיאורית הלמידה החברתית, תיאורית העידון/שחרור לחצים, התיאוריה ההתפתחותית, תיאורית ההון החברתי ותיאורית "החבורה המובילה ובוחן אם בישראל יש הבדל בין תלמידים העוסקים בספורט תחרותי לאלה שאינם עוסקים בספורט תחרותי ברמת האלימות המדווחת ובמאפיינים נוספים הקשורים לתיאוריה ההתפתחותית, ומנסה לברר אילו משתנים מסבירים את רמת האלימות המדווחת של התלמיד.

Feigin, N., Talmor, R., Eldar, E. (2010). “Go play soccer instead of getting into trouble!”- Are students who play competitive sports less violent than others? Megamot, 45(4), 477-499. (Hebrew)

———————————————————————————————————


Cross-cultural comparisons in exercise participation, attitude toward aggression and violence.

A large survey of German (N = 3 403) and Israeli (N = 2 513) younger (age 11-14 yrs) and older (age 14-18 yrs) adolescents was conducted to reveal (a) their opinions and attitudes towards violence and aggression, (b) their personal engagement in aggressive and violent behaviors in and outside the school environment, (c) their attitudes toward physical activity, (d) their engagement in physical activity, and (e) the linkage between physical activity engagement and conductance of violence and aggression.

Tenenbaum, E., Eldar, E., Brettschneider, W. D., Brandl-Bredenbeck, H. P., & Hofmann, J. (2008). Cross-cultural comparisons in exercise participation, attitude toward aggression and violence: Reported violent acts among young German and Israeli students. Sport and Society, 5(1), 53-77.

———————————————————————————————————-

ניתוח תפקודי של התנהגות בעייתית אצל תלמידים בסביבה לימודית

המאמר מציג מגוון הליכים לאבחון התנהגותי, המבוססים על "ניתוח תפקודי של התנהגות". המאמר מציע מספר דרכים לבניית התערבות התנהגותית המבוססת על ניתוח תפקודי, ומסיים בדיון ביתרונות וחסרונות הגישות                                    השונות ובכיוונים עתידים ליישום ניתוח תפקודי במערכת החינוך.

Eldar, E. (1997). Functional analysis of deviant behavior of students with severe behavior problems. Eiunim Bechinuch, 2, 149-167. Hebrew

———————————————————————————————————-

Share This:

כתיבת תגובה