About eitaneldar

ד"ר איתן אלדר - ראש התוכנית לניתוח התנהגות במכללת סמינר הקיבוצים. מחבר הספר "ניתוח יישומי של התנהגות – עקרונות והליכים" שפורסם בעברית ומשמש אנשי חינוך והורים, כמורה דרך לחשיבה ולעשייה חינוכית. בעל הסמכה בינלאומית בניתוח התנהגות BCBA-D. יו"ר העמותה הישראלית לניתוח התנהגות. חיבר ספרים ומאמרים בתחום ניתוח התנהגות, הכשרה להוראה וכניסת מורים מתחילים להוראה. מחבר המודל – "חינוך לערכים דרך פעילות גופנית" המופעל בבתי ספר ובמערכות חינוך בארץ ובעולם. פיתוחים של המודל משמשים בקידומם של אוטיסטים וילדים ובני נוער המתקשים בתפקוד חברתי, רגשי ובלמידה. מפתח המודל החינוכי / מערכתי שיושם בבית ספר "הוד" ומיושם בבית הספר "אלונים" בפתח תקווה. מחבר המודל לשילוב יחידני של אוטיסטים במערכת החינוך הרגילה. מנחה תכניות לקידום תפקודם של ילדים בספקטרום האוטיסטי וכן ייעוץ למשפחות במגוון תחומים חינוכיים. עוסק שנים רבות במחקר ובפיתוח דרכים חינוכיות לשיפור מוטיבציה ללמידה, לחינוך לערכים, ולשיקום תלמידים בעלי קשיי התנהגות. ד"ר אלדר קיבל את אות ההוקרה של האגודה הבינלאומית לניתוח התנהגות בסאן דיאגו ארה"ב – מאי, 2007, עבור מפעלו לקידום תחום ידע זה.

Pecs Level I+II. Bondy Frost. June 4-8

Please enter the shop on your right for registration.

For CEUs – Please enter the shop on your right – after completing the course.

Share This: